Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους, σε περίπτωσεις παραγγελιών από κάποια άλλη χώρα, θα πρέπει ο πελάτης/χρήστης να μας υποδείξει το πρακτορείο μεταφορών/courier όπου θέλει να παραδωθούν τα προϊόντα. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ - 16:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής, ορίζονται μονομερώς από την εταιρεία Fimis ABEE (από εδώ και στο εξής “εταιρεία”) ή από το συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών/logistics και γνωστοποιούνται στον πελάτη/χρήστη. Σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης/χρήστης δεν μπορεί να παραλάβει την ήμερα – ώρα που του έχει οριστεί, η μεταφορική εταιρεία ορίζει εκ νέου ημέρα παράδοσης και το γνωστοποιεί στον πελάτη/χρήστη. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

Η εταιρεία παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από τις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας Fimis ABEE στην περιοχή Καβαλάρι Θεσσαλονίκης (οδός 18 χλμ Θεσσαλονικης Καβάλας , Καβαλάρι 57200)

Για την παραλαβή των εμπορευμάτων που είναι άμεσα διαθέσιμα, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει για την ώρα που θα προσέλθει για να παραλάβει . Οι ώρες που μπορουν να γινουν οι παραδόσεις έιναι στις καθημερινές 9:00-16:00. Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων (ήτοι, παραλαβή των πραγμάτων και αποπληρωμή του τιμήματος) στη διάρκεια των 30 ημερών από την στιγμή που είναι έτοιμα τα προϊόντα προς παραλαβή τότε η πώληση αυτοδικαίως ακυρώνεται.
Σε περίπτωση δε που έχει δωθεί μετά από ζήτηση της εταιρείας κάποια προκαταβολή από τον πελάτη/χρήστη για κάποια ειδική παραγγελία προϊόντων, τότε η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει παρακράτηση της προκαταβολής αυτής και ακύρωση της παραγγελίας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Η αποστολή στο πελάτη/χρήστη σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης καθώς και σε όμορους νομούς μπορεί να γίνει απο το δίκτυο διανομής της εταιρείας κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη. Το κόστος της μεταφοράς και τοποθέτησης καθορίζεται απο την ποσότητα και το είδος των εμπορευμάτων και γινεται πάντα σε συννενόηση με τον πελάτη. Σε περίπτωση παράδοσης σε περιοχές εκτός του Δικτύου Διανομής της εταιρείας δεν υπάρχει διαθέσιμος ο τρόπος πληρωμής με αντικαταβολή.

Εαν η αποστολή αφορά μεγάλα αστικά κέντρα άνω των 100χλμ από την έδρα της επιχείρησης ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή, τότε θα ολοκληρωθεί με συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της για μεταβίβαση και παράδοση του είδους με την παράδοση του είδους σε άρτια κατάσταση και συσκευασία, στο μεταφορέα. Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση αυτή μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους της εταιρείας στο μεταφορέα.  

Σε περίπτωση που στην διεύθυνση παράδοσης που έχει δώσει ο πελάτης/χρήστης είναι δύσκολη η πρόσβαση από μέσο μεταφοράς του πρακτορείου μεταφορών (πχ φορτηγό) ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στα μέσα μεταφοράς του πρακτορείου μεταφορών, τότε παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Σε περίπτωση που δεν γίνει η ενημέρωση τότε το πρακτορείο μεταφορών έχει το δικαίωμα να σας παραδώσει τα προϊόντα στο κοντινότερο προσβάσιμο από το μέσο μεταφοράς σημείο ή να ζητήσει επιπλέον χρέωση από τον πελάτη/χρήστη για την παράδοση των εμπορευμάτων έως το πεζοδρόμιο της εισόδου.

Σε περίπτωση που η παράδοση αφορά  χωριά, απομακρυσμένες περιοχές που υπάρχει περίπτωση να θεωρηθούν δυσπρόσιτες περιοχές η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση των εμπορευμάτων ή να ζητήσει επιπλέον χρέωση από τον πελάτη/χρήστη.

 

Γενικοί όροι περι αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγουμένη προειδοποίηση υποχρεούμενη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.homus.gr (e-shop).

Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της εταιρείας, και είναι το πολύ εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης εκτός αν υπάρξει ειδική, διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας και κατάρτιση της πώλησης.

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών λόγω κωλύματος ή αδυναμίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να πραγματοποιήσει την παράδοση στον πελάτη, τότε μόνον ο πελάτης θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης ως προς τα καθυστερούμενα είδη. 

cc logo
cc logo
© Homus    Κατασκευή ιστοσελίδας Softways

Homus.gr | 18 χλμ. Θεσ/νίκης - Καβάλας, Λαγκαδάς, Ελλάδα